Metal Case with Terminal

Power: 5 to 96 VA

Size: EI-57 to EI-96

Product Item #

Input

Output

Power

KSTE0554MT-XX
120/208/240/277/480V
8/12/16/24V
5 VA
KSTE1054MT-XX
120/208/240/277/480V
8/12/16/24V
10 VA
KSTE1554MT-XX
120/208/240/277/480V
8/12/16/24V
15 VA
KSTE2054MT-XX
120/208/240/277/480V
8/12/16/24V
20 VA
KSTE3045MT-XX
120/208/240/277/480V
8/12/16/24V
30 VA
KSTE4054MT-XX
120/208/240/277/480V
8/12/16/24V
40 VA
KSTE5054MT-XX
120/208/240/277/480V
8/12/16/24V
50 VA
KSTE6054MT-XX
120/208/240/277/480V
8/12/16/24V
60 VA
KSTE7554M-XX
120/208/240/277/480V
8/12/16/24V
75 VA
KSTE8554MT-XX
120/208/240/277/480V
8/12/16/24V
85 VA
KSTE10054MT-XX
120/208/240/277/480V
8/12/16/24V
96 VA
KSTE5041MTA-XX
208/240/277/480V
120V
50 VA
KSTE6041MTA-XX
208/240/277/480V
120V
60 VA
KSTE7541MTA-XX
208/240/277/480V
120V
75 VA
KSTE10041MTA-XX
208/240/277/480V
120V
96 VA
“XX” will be adjusted as per relative items.